Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Komunikat o przydatności wody do spożycia

Komunikat o przydatności wody do spożycia

logo sanepidu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkach przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości:

  • Marcinków,
  • Rataje,
  • Wielka Wieś,
  • Węglów,
  • Wąchock ulice: Błonie, Ceglana, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62, Nadrzeczna, Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Szydłowiecka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła, Wielkowiejska, Wygoda do nr 9.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 20 i 24.06.2024 r. z punktów poboru zlokalizowanych na ujęciu wody w Ratajach oraz u odbiorców wody w Gminie Wąchock, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach:

stwierdza PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Zarządca wodociągu podejmując skuteczne działania naprawcze przywrócił parametry mikrobiologiczne wody do zgodnych z wymogami dotyczącymi spożycia wody przez ludzi.