Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Komunikat o przydatności wody do spożycia

Komunikat o przydatności wody do spożycia

Karan i szklanka wody - Kominukat o przydatności wody

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o przydatności wody, która pochodzi z ujęcia wody w Ratajach.

Woda zaopatruje miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock ulice: Błonie, Ceglana, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62a, Nadrzeczna, Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Strażacka, Szeroka, Sporna, Szydłowiecka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła, Wielkowiejska, Wygoda do nr 9, Wielka Wieś, Węglów.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości próbek wody pobranych 3.07.2023 r. z punktów poboru zlokalizowanych na ujęciu wody w Ratajach oraz konsumentów w miejscowościach Wąchock i Rataje, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z badaniami: LHS.9051.1.140.2023, LHS9051.1.145.2023 z dnia 5.07.2023 r. przywrócono parametry mikrobiologiczne wody do zgodnych z wymogami dotyczącymi spożycia przez ludzi.

Surowa woda bez konieczności gotowania nadaje się także do przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Woda wodociągowa zostanie objęta wzmożonym nadzorem sanitarnym.