Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konferencja „Dostępność wczoraj, dziś i jutro”

Konferencja „Dostępność wczoraj, dziś i jutro”

Szanowni Państwo
Kieruję na Państwa ręce zaproszenie na Konferencję organizowaną przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Fundację Szansa – Jesteśmy Razem oraz Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

Osobiście przyjęłam zaszczytną funkcję ambasadora tego wydarzenia. Jestem głęboko przekonana, że idea świata otwartego dla osób z niepełnosprawnościami jest Państwu bliska
i wpisuje się w szeroki wachlarz działań podejmowanych z myślą o rozwoju społeczności lokalnej.

Konferencja, której głównym punktem będzie debata na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jest skierowana do osób, którzy dbają o szeroko pojętą dostępność informacyjną, cyfrową, komunikacyjną oraz architektoniczną. Celem przyświecający organizacje tego wydarzenia jest uwrażliwienie przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych na codzienne problemy osób z różnymi dysfunkcjami oraz zmotywowanie ich do podejmowania działań na rzecz poprawy dostępności placówek publicznych i prywatnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja, której hasło przewodnie brzmi: ,,Dostępność wczoraj, dziś i jutro’’
odbędzie się 25 marca 2024 r. w godzinach 11.00 – 14.30 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2.

Wspomniane wyżej wydarzenie odbędzie się w ramach XXII EDYCJI KONFERENCJI
REHA FOR THE BLIND IN POLAND
tj. Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich.

Z tego miejsca zachęcam do udziału w Konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji
jest zgłoszenie udziału, które należy dokonać do dnia 22 marca 2024 r. pod numerem telefonu 41-395-19-49 lub pod adresem e-mail: wiktoria.kowalska@sejmik.kielce.pl.

Z poważaniem
Renata Janik
Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego

plakat z informacjami o konferencji - jak w tekście