Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Informacja dotycząca organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Pana Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego kraju.

Zgłoszenia do Konkursu, Koła dokonują samodzielnie poprzez ich przesłanie w terminie do 31 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl .

Nabór do Konkursu od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

Co trzeba zrobić?

  • wypełnić kartę zgłoszeniową,
  • przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Etapy Konkursu:

  • wojewódzki,
  • ogólnopolski.

Wybór Laureatów i Finalistów:

  • finał Konkursu: czerwiec/lipiec 2024 r. ,
  • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – wrzesień 2024 r. podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Szczegóły: prezydent.pl/malzonka-prezydenta

Załączniki: