Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Samorząd przyjazny KGW – konkurs

Samorząd przyjazny KGW

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich zaprasza do udziału w 1. edycji plebiscytu SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW.

Cele plebiscytu

Plebiscyt „Samorząd Przyjazny KGW” ma na celu promocję i nagradzanie jednostek samorządu terytorialnego, które wyróżniają się zaangażowaniem i wsparciem dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poprzez plebiscyt chcemy uhonorować lokalne samorządy za kreowanie korzystnego otoczenia dla rozwoju społeczności wiejskich. Plebiscyt to inicjatywa skierowana na wyróżnienie i promocję samorządów, które wykazują się szczególną troską o dobro i rozwój KGW na swoich obszarach.

Etapy plebiscytu

  • 2.01.2024 r. – 15.02.2024 r. – przyjmowanie zgłoszeń,
  • 1.03.2024 r. – 24.03.2024 r. głosowanie online,
  • kwiecień 2024 r. – Gala Finałowa Filharmonia Świętokrzyska.

Kto może wziąć udział?

  • przedstawiciele władz samorządów terytorialnych – gmin, powiatów, województw, działacze samorządowi, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju KGW,
  • przedstawiciele władz samorządów terytorialnych, działacze samorządowi zaangażowani w działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i rozwoju KGW,
  • jednostki samorządu terytorialnego – gminy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, rady województw itp.

Kto może zgłaszać?

  • KGW zarejestrowane w Polskim Związku Kół Gospodyń wiejskich,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Każda z tych grup ma szansę dostarczyć swoje propozycje osób lub jednostek godnych wyróżnienia.

Szczegóły: kolagospodynwiejskich.org

Pliki do pobrania: