Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału, w którym serdecznie zaprasza lokalne społeczności. Chcą docenić
najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku.

Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki;
różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana
sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności,
niemarnowanie zasobów, itd.).

Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego
przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.


Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże
Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne
organizacje pozarządowe
działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające
wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na
minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.


Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji
MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!