Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Skierowany jest do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W uczestniczą w nim dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego 1.

Dziś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku o godz. 10.00 dzieci z ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięły udział w w/w konkursie.

Dzieci z pytaniami zmagały się pod czujnym okiem organizatorów: inspektora d/s obrony cywilnej i spraw obronnych z UMiG w Wąchocku, Ryszarda Kępińskiego, komendanta gminy Ochotniczej Straży Pożarnej, Grzegorza Retkowskiego z OSP Parszów oraz oficerów KP PSP w Starachowicach: Piotra Kosieli i Pawła Kwapisza.

Pierwsza tura zakończyła się dogrywką, która wyłoniła zwycięzców. A zostali nimi:

GRUPA I

  1. Antoni Drej z Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku,
  2. Lena Kozieł ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi,
  3. Hania Maciąg z ZPO w Wąchocku.

GRUPA II

  1. Kamil Nowak z ZPO w Wąchocku, klasa VII,
  2. Bartosz Maciąg z ZPO w Wąchocku, klasa VII,
  3. Iga Stefańska, ze Szkoły Podstawowej w Parszowie, klasa V.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  1. źródło: zosprp.pl