Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs „Sołtys Roku 2023”

Konkurs „Sołtys Roku 2023”

zdjęcie pomnika sołtysa zimową porą

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej ogłasza coroczny konkurs „Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego” pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Andrzeja Bętkowskiego. Konkurs planujemy rozstrzygnąć do 30.04.2024 r., a nagrody i wyróżnienia wręczyć podczas Zjazdu Sołtysów 21.06.2024 r. w Wąchocku.

Wyróżnienia zostaną wręczone przez przedstawicieli władz naszego województwa.

Jesteśmy przekonani, że w naszych gminach są sołtysi godni takiego tytułu. Są najbliżej swoich mieszkańców , potrafią bezinteresownie troszczyć się o ich dobro i stanowią pomost łączący Sołectwo z Urzędem Gminy.

Zgłoszenia w konkursie proszę składać na adres:

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2024 r. (data stempla pocztowego). Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O rozstrzygnięciu konkursu „Sołtys Roku 2023” będzie decydować Kapituła złożona z:
– Przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
– Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego,
– Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
– Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Szczegóły w regulaminie i pod tel. 504 028 135.

Więcej na stronie: soltysi.pl/2024/01/18/konkurs-soltys-roku-2/