Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Konsultacje odbędą się terminie od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia 5 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku.

http://gmina.wachock.sisco.info

Zapraszamy do składania uwag.