Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Konsultacje odbędą się terminie 5 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku. Zapraszamy do składania propozycji i uwag.

Więcej informacji: Zarządzenie Nr 75/2020