Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

ulotka dot. kwalifikacji wojskowej

Co ze sobą zabrać?

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy),
 • posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej).

UWAGA!

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także niepełnosprawne mogą być zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

WARUNEK

 • doręczenie wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przed terminem stawiennictwa dokumentacji medycznej określającej stopień niepełnosprawności (niezdolności),
 • powiadomienie właściwego terytorialnie szefa wojskowego centrum rekrutacji o tym doręczeniu

Jak przebiega rekrutacja?

 • sprawdzenie tożsamości,
 • wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej,
 • badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej,
 • przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska ,
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy,
 • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do niej.