Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Listopadowa, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

O godzinie 15:00, 18 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku odbyła się trzydziesta szósta sesja Rady Miejskiej, tym razem nadzwyczajna.

Radni zebrali się w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Stanowisko w tej sprawie wyraził w imieniu Komisji Budżetowej jej przewodniczący, Mirosław Jaźwiec. Komisja, choć niejednogłośnie, zaproponowała pozostawienie stawki za odpady komunalne na dotychczasowym poziomie, czyli 19 zł od osoby. Stawkę tę radni przyjęli na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w marcu br. Już wtedy było wiadomo, że taka stawka jest zbyt niska, aby zapewnić zrównoważony budżet gospodarki śmieciami.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej projekt uchwały, w którym zgodnie z ustawą system gospodarki odpadami się bilansuje finansowo, czyli wpływy z opłat mieszkańców są równe z jego kosztami. Przyjęcie opłaty w wysokości 19 zł od osoby spowodowało, że suma wpłat od mieszkańców wyniosła niecały milion złotych natomiast koszty systemu za 2021 r. wyniosą około miliona czterystu tysięcy złotych. Oznacza to, że każdy z mieszkańców gminy otrzyma w 2021 r. około 80 złotych dopłaty rocznie do śmieci. Pieniądze te pochodzą z naszych podatków i zostały przeniesione z innych zaplanowanych wydatków, które nie zostaną zrealizowane (oświetlenie uliczne, naprawy dróg). Pozostawienie takiej samej stawki opłaty, na 2022 r. sprawia, że należy trzymać kciuki za to, aby oferty w trwającym właśnie przetargu były znacząco niższe albo przygotować kolejne setki tysięcy złotych na dopłaty kosztem jakości usług publicznych. Warto dodać, że nawet w przypadku, kiedy wszyscy zameldowani, a nieprzebywający na terenie gminy mieszkańcy płacili za śmieci to o zbilansowanie finansowe systemu przy prognozowanych cenach byłoby niezwykle trudno.