Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XVI Mistrzostwa Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację

XVI Mistrzostwa Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację

wiata z napisem start oraz meta i młodzież
fot. Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach

Zapraszamy Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne, drużyny ZHP, ZHR, reprezentacje szkół wszystkich typów oraz inne instytucje a także zespoły rodzinne do wzięcia udziału w XVI Mistrzostwach Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację.

1. ORGANIZATOR

Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach

2. WSPÓŁORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach

3. Sędzia główny: Andrzej Jacek Tarnowski

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Spotkanie uczestników zawodów w sobotę 13 kwietnia 2024 r. przy wiacie obok krytego basenu w Starachowicach (wejście od ul. Szkolnej) o godz. 9.30.

5. TRASY

  • dla szkół podstawowych (drużyny 2-3 osobowe)
  • dla szkół ponadpodstawowych (drużyny 2-3 os.)
  • OPEN – bez ograniczeń wiekowych (drużyny 2-3 os.)
  • W przypadku zgłoszenia się dużej liczby rodzin (rodzic + 1 dziecko lub 2 dzieci)                 Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia specjalnej trasy Familijnej.

6. PROGRAM

9:30– zgłoszenia uczestników

9:45 – uroczyste rozpoczęcie zawodów

10:00– start drużyn  

ok. 13:30– uroczyste zakończenie zawodów

7. ZGŁOSZENIA

Pisemne zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do dnia 10.04.2024 r. w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 1, e-mail: sp10integra@wp.pl

Wzór zgłoszenia:

Szkoła / instytucja ……………..……………….

Opiekun / kierownik drużyny (imię i nazwisko, nr tel.)    

……………………………………………………

Nr polisy ubezpiecz. ……………………………

Uczestnicy (imię, nazwisko, data urodzenia)

1. ………………………………..………………..

2. ………………………..………………………..

3. ………………………………………..….…….

8. UWAGI KOŃCOWE

– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

– każda drużyna powinna posiadać kompas lub busolę, apteczkę oraz polisę ubezpieczeniową. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami na rok 2024 są ubezpieczeni NNW w ramach składki członkowskiej,

– drużyny nie posiadające ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do zawodów,

– przypominamy uczestnikom o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do warunków atmosferycznych i terenowych!    

Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach