Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” – On-Line

CELE PRZEGLĄDU:

Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, oraz stylu własnego regionu.Pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi – osiedla – miasteczka – gminy przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży. Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Czech i Słowacji. Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

Pliki do pobrania: