Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Mieszkańcy na straży czystości

Mieszkańcy na straży czystości

Zdumiewające jest, że pomimo tak dużego zaangażowania mediów ogólnopolskich, lokalnych, placówek edukacyjnych itd. w sprawy sprzątania po sobie po piknikach, ogniskach, spotkaniach towarzyskich w terenie, itp., segregacji odpadów i ogólnej kultury, tak wiele osób zostawia po sobie, mówiąc kolokwialnie, syf! 

Pierwszą w tym roku akcję sprzątania terenów swojej okolicy zaproponowali mieszkańcy Marcinkowa. Spotkają się już pierwszego kwietnia, czyli jutro przy Wiejskim Domu Kultury, o godz. 15.00. Organizatorzy zachęcają do wspólnego zmobilizowania się i posprzątania zanim wiosennie się zazieleni. Dla uczestników, po zakończeniu akcji, zaplanowano ognisko.

Dwa tygodnie później, 15. kwietnia, odbędzie się sprzątanie wokół zalewu w Wąchocku. Tereny zielone będą porządkowane z pozostawionych przez ludzi (!) śmieci.  Stan poziomu wody w zalewie jest zmniejszony z powodu prac remontowych odbywających się przy jazie, co pozwala na dotarcie i uprzątnięcie większej ilości nagromadzonych śmieci. Wspólnie przygotujemy teren wokół naszego zalewu do wiosennego sezonu.

Kiedy wiosna będzie w rozkwicie ponownie spotkamy się nad wąchockim zalewem (20 maja 2023 r.), by pójść w górę rzeki Kamiennej i zebrać odpady znajdujące się zarówno przy jej korycie, jak i te, które zostały wyrzucone do wody. Tym razem planujemy wziąć udział akcji pn. „Operacja Czysta Rzeka”.

I tu fajna niespodzianka, tego dnia połączymy siły z ekipą z Marcinkowa, która podąży śladem śmieci przy korycie Kamiennej od Młyna Sieradzkiego do mostu i dalej w dół rzeki. Gdy zbierzemy już tyle, ile można i prawdopodobnie będziemy już zmęczeni, odpoczniemy w Marcinkowie. Na zakończenie sprzątania, dla oby sztabów stojących na straży czystości, odbędzie się ognisko i zasłużony odpoczynek.

Gmina Wąchock odbierze worki ze śmieciami, które zostaną zebrane podczas wszystkich akcji.