Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Młodzi, Aktywni z POWER-em

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami:

 • biernymi zawodowo (w tym m.in. kobiety przebywające na urlopie wychowawczym oraz uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) lub
 •  osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy (w tym m.in. studenci studiów niestacjonarnych).

Dostępne formy wsparcia

 1. Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)
 2. identyfikacja potrzeb i umiejętności uczestników projektu,
 3. diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego,
 4. identyfikacja stopnia oddalenia od rynku, 
 5. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
 • Szkolenia 
  Planowane szkolenia:
 • Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
 • Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
 • Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
 • Kurs masażu klasycznego (40h)
 • Monter pomp ciepła (30h)
 • Inne – wynikające z IPD
 • 3-miesięczne staże zawodowe – dla każdego Uczestnika Projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
 • stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły