Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Modernizacja jazu i budowa ścieżek rowerowych w Wąchocku

Modernizacja jazu i budowa ścieżek rowerowych w Wąchocku

Modernizacja jazu i budowa ścieżek rowerowych w Wąchocku

Z początkiem marca rozpoczął się pierwszy etap zmian nad wąchockim zalewem.

W środę, tj. 1 marca 2023 r. zamknięty został ruch pieszy oraz rowerowy przez jaz, a w jego pobliżu zaczęły się prace przygotowawcze do modernizacji.

W czerwcu 2022 r. ogłosiliśmy zamówienie pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. W lipcu natomiast wybraliśmy najkorzystniejszą, a już w sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Firma ENERKO ENERGY Sp. z o.o. z Kielc zajmie się wymaganymi pracami – zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj wybuduj.

Na czym będą polegać prace przy zaporze? Już wyjaśniamy:

Przy obu przyczółkach jazu oraz na jazie obejmą one:

– uszczelnienie przyczółków poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej od wewnątrz oraz iniekcja murów od strony zewnętrznej z uzupełnieniem spoin,

– konserwacja konstrukcji stalowej jazu oraz piaskowanie ciosów kamiennych zapory,

– wymiana zamknięć szandorowych na zasuwy podnoszone ręcznie.

Umowa z w/w firmą została podpisana na kwotę 3 637 397,49 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”wyniesie 2 520000,00 zł, różnica jest naszym wkładem własnym. Ze środków Gminy Wąchock na modernizację jazu oraz budowę ścieżek rowerowych popłynie ponad 1 mln złotych.

Stan zabytkowego jazu wymaga zmodernizowania i uszczelnienia ze względu na jego wiek i system podnoszenia śluz, który w przypadku szybkich zmian poziomu wody w Kamiennej jest niewystarczająco wydajny.

Wygląd jazu ze względu na wymogi konserwatorskie nie ulegnie zmianie, poprawią się jego walory techniczne, będzie bardziej funkcjonalny i nowoczesny przy zachowaniu obecnej formy.

Woda z zalewu nie będzie spuszczona całkowicie, ale będzie koniecznie zmniejszenie jej poziomu około 100 cm. Prawdopodobnie na czas prac decyzją Polskiego Związku Wędkarskiego zostanie wprowadzony zakaz połowu ryb. Dla spacerowiczów zamknięte zostało przejście przez zaporę oraz wejście od ul. Kolejowej od strony północnej rzeki. Przez kilka miesięcy nie będzie możliwe również korzystanie z największego ronda w Polsce.

Prace przy zaporze powinny zakończyć się w czerwcu. Jednak ze względu na warunki atmosferyczne oraz kaprysy Kamiennej możliwość odbycia spaceru lub treningu wokół zalewu może ulec zmianie. W kolejnych etapach prac nad wąchockim zalewem zostanie skablowana i zniknie z widoku linia średniego napięcia, która koliduje z przebiegiem ścieżki rowerowej. Po południowej stronie zbiornika powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa wzdłuż linii brzegowej oraz pojawią się szykany utrudniające nielegalny wjazd na ścieżki. Nowym elementem komunikacyjnym będzie łącznik pieszorowerowy od ulicy Dworcowej do istniejącej promenady, który pozwoli na komunikację dla mieszkańców i przyjezdnych. Przejście z okolic dworca PKP stworzy w przyszłości możliwości rewitalizacji ulicy Dworcowej, poprawy jej oświetlenia, lepszego utrzymania i nowe możliwości dla budynku starego dworca PKP.

O dalszych pracach przy zbiorniku będziemy na bieżąco informować.