Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Modernizacja placówek oświatowych w naszej gminie

Modernizacja placówek oświatowych w naszej gminie

Placówki oświatowe modernizowane są z różnych powodów. Jednym z nich jest dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i lepsze przygotowywanie uczniów do życia w dynamicznym środowisku.

ZPO w Wąchocku

Modernizacja może również polegać na poprawie infrastruktury, technologii oraz warunków, w jakich uczniowie przyswajają wiedzę – wszystko to może mieć pozytywny wpływ na jakość nauczania i wyniki uczniów. Dodatkowo, nowoczesne placówki edukacyjne mogą być bardziej przyjazne dla środowiska oraz być lepiej przystosowane dla potrzeb osób z różnymi zdolnościami.

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy placówki oświatowe: Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku, Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie.

Od lat oświata i jej potrzeby są pod troskliwą opieką zarządzających budżetem gminnym, który nie oszczędza na edukacji ani pod kątem potrzeb modernizacyjnych ani ze względu na przeróżne podziały dzieci na grupy, dodatkowe zajęcia czy potrzeby indywidualne. W poprzednich kadencjach wszystkie obiekty zostały zmodernizowane pod względem elewacji, dachów czy najbliższego otoczenia. Tylko w ostatnich latach przebudowano od podstaw węzły wodno-kanalizacyjne wraz z łazienkami w Parszowie, wykonano boiska sportowe w Parszowie i Wielkiej Wsi czy poprawiono bezpieczeństwo przy szkole w Wielkiej Wsi poprzez przebudowę  drogi, ogrodzenia i parkingu. Także w Wąchocku szkołę poddano termomodernizacji, wymieniono piece gazowe i instalacje CO oraz przebudowano cały parter przeznaczając go na przestronne i nowoczesne przedszkole. Dyrektorzy placówek zawsze mają „zielone światło” i zabezpieczenie środków na wkład własny niezbędny do realizacji wniosków dotyczących zakupu przeróżnych pomocy naukowych jak i wykonania bieżących remontów i zakupów dla potrzeb każdej ze szkół.

SP w Wielkiej Wsi

W ostatnich kilku miesiącach zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie. Jeden został złożonyw ramach programu operacyjnego Fundusze dla Rozwoju Świętokrzyskiego i dotyczy wyposażenia dla potrzeb edukacji przedszkolnej we wszystkich placówkach na terenie gminy. Wniosek ten jest obecnie w trakcie oceny merytorycznej.

Kolejnym projektem, który już uzyskał dofinansowanie jest projekt pn.„Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock”. Środki w wysokości 8 050 000 zł pozyskaliśmy z programu „Polski Ład”. Nasz wkład w projekt ma wnieść tylko 1 450 000 zł. Pomimo mało atrakcyjnej nazwy projekt jest niezwykle ambitny, ale jednocześnie trudny do realizacji ze względu na różnorodność i szeroki zakres pomysłów do realizacji. W zamyśle projekt ma rozwiązać szereg mniejszych i większych problemów i kwestii, na które trudno uzyskać dofinansowanie jak np. konserwacja boiska lub wymiana rynien, a także wzbogacić naszą oświatę o nowe elementy jak OZE, nowe ogrzewanie czy elementy infrastruktury sportowej.

SP w Parszowie

Co dokładnie zostanie zrobione?

Zdecydowana część pozyskanych środków trafi do szkoły w Parszowie z racji największych potrzeb szkoły. Ale żadna z pozostałych placówek nie zostanie pokrzywdzona

 • SZKOŁA PARSZÓW
 1. Modernizacja kotłowni z pomieszczeniami technicznymi wraz z wymianą instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej w szkole i sali,
 2. Modernizacja oświetlenia w szkole i sali,
 3. Modernizacja dachu szkoły oraz
 4. Wykonanie nawierzchni sportowej w sali wraz z przebudową zaplecza,
 5. Fotowoltaika,
 6. Wykonanie odwodnienia sali – opaska z kostki,
 7. Budowa ogrodzenia (w tym demontaż starego ),
 8. Budowa parkingów przy placu przyszkolnym od strony ul. Szkolnej (ok. 200 m2),
 9. Konserwacja płyty boiska zewnętrznego ze sztucznej trawy,
 10. Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa (60 m) z rozbiegiem do skoku w dal.
 • SZKOŁA WIELKA WIEŚ
 1. Modernizacja kotłowni z pomieszczeniami technicznymi wraz z wymianą instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej w szkole i hali,
 2. Modernizacja oświetlenia w szkole i hali,
 3. Modernizacja dachu hali ,
 4. Przebudowa zaplecza hali,
 5. Fotowoltaika,
 6. Wykonanie opaski z kostki przy hali,
 7. Budowa ogrodzenia (ok. 400 mb),
 8. Wykonanie piłkochwytu z konstrukcją (ok. 80 m2),
 9. Budowa parkingów przy placu przyszkolnym (ażury, ok. 300 m2) wraz asfaltową drogą pomiędzy parkingami,
 10. Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa (60 m) z rozbiegiem do skoku w dal.
 • SZKOŁA WĄCHOCK
 1. Modernizacja oświetlenia w gimnazjum i hali (wymiana opraw na ledowe),
 2. Fotowoltaika gimnazjum/hala,
 3. Nagłośnienie hali,
 4. Uszczelnienie złącz płyt warstwowych pokrycia dachu hali zapobiegające przeciekom.

W wyniku ogłoszonego w listopadzie 2023 r. przetargu wybraliśmy wykonawcę (firma Bensa z  Kielc Krzysztofa Żmudzkiego), który zajmie się opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: MODERNIZACJA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK.

Umowa z wykonawcą została podpisana, PFU jest w trakcie opracowania, a niezbędna dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona w pierwszym kwartale 2024 r.