Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Muzeum w wąchockim Opactwie

W zespole klasztornym cystersów w 1991 r. utworzono muzeum,
w którym obecne eksponaty w znacznym stopniu pochodzą z kolekcji ks. Walentego Ślusarczyka. Historyczne zbiory narodowych pamiątek należących do Opactwa Cysterskiego w Wąchocku nareszcie doczekają się inwentaryzacji i merytorycznego opracowania.

Historia muzealnych eksponatów

Ksiądz Jan Wiśniewski urodził się 3 maja 1876 roku w niewielkiej wiosce w dawnym województwie radomskim – Krępie Kościelnej, w powiecie iłżeckim (obecnie lipskim), a w kwietniu br. wypada
78. rocznica jego śmierci. Był literatem, historykiem, społecznikiem, muzealnym zbieraczem, kolekcjonerem i poetą. Opisywał kościoły, miasta i miasteczka w diecezji sandomierskiej, częstochowskiej i kieleckiej. Bezinteresownie umiłował sobie historię i jej poświęcił życie. Jego prace wciąż są niewyczerpalnym źródłem wiedzy. Nie tylko badał przeszłość, lecz również dokumentował jej ślady w postaci tablic i pomników pamiątkowych. Jego zamiłowanie do zbierania pamiątek m.in. po powstaniu styczniowym były inspiracją dla księdza Walentego Ślusarczyka,
a przekazane mu przez księdza Jana zbiory dały początek bogatej kolekcji narodowych pamiątek.

Ksiądz Ślusarczyk urodził się w 1904 r., pochodził ze wsi Brzeski (powiat opoczyński). Jako oficer Wojska Polskiego przyjął w 1933 r. święcenia kapłańskie, a po przejściu na emeryturę osiadł i zamieszkał w Opactwie Cystersów w Wąchocku i tam także zmarł w 1981 r. Był wybitnym kolekcjonerem, pasjonatem tradycji zrywów patriotycznych, szczególnie Powstania Styczniowego. Udało mu się zebrać imponujący zbiór militariów, dokumentów, sztandarów i innych pamiątek patriotycznych. Kapłan kolekcjoner swoje zbiory przekazał ówczesnemu opatowi o. Benedyktowi Matejkiewiczowi w październiku 1979 r.

Nad zbiorami ks. ppłk Walentego Ślusarczyka pracować będzie Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, która znalazła się wśród stypendystów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium zakłada również wsparcie Ojców Cystersów
z Opactwa w Wąchocku w ich staraniach stworzenia Muzeum. W oparciu o zbiór będzie ono ważnym elementem tożsamości lokalnej oraz podkreśli znaczenie Opactwa, jako ważnego ośrodka zarówno w duchowości chrześcijańskiej, jak również kultury materialnej i duchowej Polaków.

W związku z przyznaniem stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 8 lutego br. odbyła
się konferencja, podczas której z ust zastępcy dyrektora MPiT w Starachowicach usłyszeliśmy: – Dobiegły końca starania ojca opata i całej wspólnoty
o to, by kolekcja księdza Ślusarczyka została pokazana w całej swojej świetności. Te działania prowadzone są od 2013 roku, naszym zadaniem było doprowadzenie do tego, żeby muzeum księdza Ślusarczyka otrzymało regulację prawną. Stało się to w 2016 roku, kiedy to za zgodą ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego powstało muzeum im. Walentego Ślusarczyka przy Opactwie Cystersów w Wąchocku. Muzeum, które wciąż pozostawało
w organizacji. Dlatego też ten projekt, który będzie realizowany w ramach stypendium będzie dopełnieniem prowadzonych od lat działań. Czekają nas inwentaryzacja całego zbioru, utworzenie ksiąg inwentarzowych oraz założenie kart katalogu naukowego. Przechowywane w Wąchocku zbiory księdza patrioty liczą około 1000 sztuk.

Pani Wioli serdecznie gratulujemy!

Zwiedzanie Muzeum

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne proszone są o zgłaszanie się na furcie.
Zwiedzanie o pełnych godzinach z przewodnikiem:
– w dni powszednie w godzinach: 9.00 – 12.00, 14.00 -17.00 (w okresie letnim do 20.00);
– w niedziele i święta w godzinach: 14.00 – 17.00 (w okresie letnim do 20.00).
Rezerwację grup można uczynić telefonicznie: (041) 275 02 00

Możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego pod opieką przewodnika.
Trasa zwiedzania obejmuje:
Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu,
grób Jana Piwnika „Ponurego”,
klasztorne krużganki, romański kościół,
kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.

Bilety wstępu (obejmujące zwiedzanie wszystkich obiektów) można nabyć w sklepiku na furcie.

NORMALNY – 6 zł/os
ULGOWY – 4 zł/os

Przy zwiedzaniu z przewodnikiem należy dodatkowo złożyć ofiarę (zwyczajowo 1 zł/os)
Czas zwiedzania – ok. 1 godz. lub w zależności od możliwości czasowych Gości.

www.wachock.cystersi.pl