Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nadleśnictwo nabywa grunty z przeznaczeniem do zalesienia

Nadleśnictwo nabywa grunty z przeznaczeniem do zalesienia

Nadleśnictwo Skarżysko informuje o możliwości zakupu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez Nadleśniczego zgodności ww. gruntów dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej oraz uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Grunty mogą zostać nabyte w przypadku:

  • ich bezpośredniego położenia z gruntami należącymi do Lasów Państwowych,
  • jeżeli są oznaczone w ewidencji gruntów jako las lub grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego do zalesienia,
  • mają uregulowany stan prawny,
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej;

Lokalizację gruntów będących zarządzie nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach na stronie: bdl.lasy.gov.pl

Kontakt do Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Skarżysko
ul. Wiejska 1,
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 84 85
e-mail: skarzysko@radom.lasy.gov.pl

W wiadomości proszę podać adres ewidencyjny nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz księgi wieczystej.

Skąpane w słońcu liście dębu oraz pnie drzew w lesie - Nadleśnictwo nabywa grunty z przeznaczeniem do zalesienia