Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia jest ważną datą w kalendarzu Polaka. Tego dnia, 79 lat temu wybuchło powstanie warszawskie.

1 sierpnia 1944 roku, godzina 17.00, wybuch powstania warszawskiego. Mieszkańcy stolicy Polski stoczyli heroiczną walkę przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.

O godzinie 17.00 z radiostacji na Placu Zamkowym w Warszawie wybrzmiał sygnał „W”. Godzina ta stała się symbolem odwagi, jedności i determinacji warszawiaków w walce o wolność.

Początkowo planowane działania powstańcze miały trwać kilka dni, a w efekcie trwały 63. Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń polskiego oporu.

1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności cywilnej przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych, który jednocześnie będzie upamiętnieniem 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dźwięk syren będzie słychać przez minutę. Zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy cześć bohaterom walczącym o wolność.

fot. pixabay