Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nie godzimy się na akty wandalizmu!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wąchock!

Na terenie naszej gminy, choć rzadko, ale doświadczamy aktów wandalizmu. Nie ma na nie naszego przyzwolenia. Zgody z Waszej strony także być nie powinno!

Tym razem zniszczone, a także rozkradzione zostały wiaty w Parszowie. Przypalone i oberwane rynny, poniszczone i ukradzione siedziska. Wiaty mają służyć wszystkim, bezwzględnie! Dbamy o nie w miarę własnych możliwości, bo wiemy, jak ważne jest poczucie komfortu zarówno użytkownika jak udostępniającego.

Niestety nie każdy umie docenić to, co dostaje do użytku, co bardzo nas smuci. Pamiętajcie, że utrzymanie wiat, placów zabaw, siłowni plenerowych itd. kosztuje, i to niemało, a każda kradzież czy zniszczenie generuje kolejne, niepotrzebne koszty.

Z placu w Parszowie ukradzione zostały trzy ławy (bez oparć) do siedzenia. Policja wie o zdarzeniu i pomaga, ale wiadomo, że pomoc sąsiedzka jest zawsze nieoceniona i być może przy Waszej pomocy uda nam się szybciej dotrzeć do winnych. Inne ławy zostały uszkodzone, a rynny odprowadzające wodę z wiat wyrwane i przepalone.

Naprawdę komuś to tak bardzo przeszkadza? Cała grupa bawiących się tam osób jednogłośnie wyraziła swoje przyzwolenie na niszczenie wspólnego mienia przez współimprezujących?