Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców naszego powiatu

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców naszego powiatu

Zasady udzielania porad prawnych na terenie powiatu starachowickiego w 2024 r.

figura Temidy na niebieskim nieba tle, fot. pixabay
fot. pixabay

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej należy zapisać się pod numerem telefonu:   41 276-09-19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl. Istnieje również możliwość zapisów za pośrednictwem strony internetowej: zapisy on – line.

Jeśli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz – wypełnij krótką ankietę, która pomoże znaleźć odpowiednie rozwiąznie ANKIETA

Dyżury specjalistyczne w punktach w całej Polsce:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Informacja

Od 1 stycznia 2024 roku powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

PONIEDZIAŁEK  w godz. 1400 – 1800  W URZĘDZIE GMINY W MIRCU,
MIRZEC STARY  9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),

CZWARTEK od godz. 1100 do godz. 1500 W URZĘDZIE GMINY W BRODACH,
UL. STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 100 (I PIĘTRO).

WTOREK-ŚRODA-PIĄTEK od godz. 830 do godz. 1230 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona jest osobiście przez radców prawnych, adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1200
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45,
27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

PUNKT NR 3od poniedziałku do piątku od godz. 1200 do godz. 1600
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE  POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.

WAŻNE:
Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu.

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (0 41) 276 09 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl i za pośrednictwem strony internetowej:  zapisy on-line
Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Pliki do pobrania

Źródło: bip.powiat.starachowice.pl