Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nieprzyjemne zapachy… Apel do rolników

Jak co roku mieszkańcy gminy skarżą się na „rolnicze zapachy”. Weryfikacja w latach ubiegłych nie wykazała stosowania przez rolników substancji niezgodnych z przepisami. Nawozy organiczne po prostu tak „pachną”.

Apelujemy do rolników o wykonywanie nawożeń zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 76), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243) oraz zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w szczególności jak najszybsze przekopanie przywiezionego obornika i nie zwlekanie z wymieszaniem zastosowanych nawozów z glebą. Powyższe działania przyspieszą okres zanikania zapachów, a równocześnie wpłyną na zmniejszenie strat cennego azotu.

Nawożenie organiczne ma wiele zalet, dostarcza roślinom nie tylko potrzebnych składników pokarmowych, ale i wzbogaca glebę w próchnicę. Tego typu nawożenie jest tanie, a przede wszystkim ekologiczne i bezpieczne. Wśród nawozów organicznych obornik jest najwartościowszym, gdyż oprócz dostarczenia potrzebnych składników pokarmowych działa korzystnie na glebę powodując jej odkwaszenie. Wadą tego typu nawożeń jest nieprzyjemny zapach uwalniany szczególnie intensywnie w upalne dni w porze letniej.
Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej lub płynnej stosuje się w okresie od 1 marca do 30 listopada.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich rolników wykonujących nawożenia upraw rolniczych nawozami organicznymi, o ich dokonywanie w dni o obniżonych temperaturach powietrza i jego podwyższonej wilgotności.