Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowa droga w Ratajach

Nowa droga w Ratajach

Kolejny fragment asfaltowej nawierzchni w naszej gminie poprowadzi mieszkańców Rataj do ich domów.

A jak powstała? Spieszymy z odpowiedzią. Jak we wszystkich miejscach, gdzie drogi mają nieutwardzoną nawierzchnię, Mieszkańcy zgłaszali potrzeby w tym zakresie. Jednak w tym przypadku, oprócz wniosków przynieśli gotową dokumentację na budowę drogi sfinansowaną przez wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z ustaleniami z Mieszkańcami został złożony wniosek o dofinansowanie, a po jego pozytywnej weryfikacji oraz uzyskaniu promesy w maju 2022 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Wymysłów -Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock -Siekierno -Leśna (przez miejscowości Rataje , Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do lasu”.

Przetarg ogłoszono, zwycięzcę wyłoniono. Wykonawcą został Drogmas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzaty Słowińskiej ze Skarżyska. Zakres pracy objął m.in.: wykonanie niezbędnych robót ziemnych takich jak wykopy, konstrukcje drogi, konstrukcje zjazdów, budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej – kanału technologicznego, uzbrojenie terenu oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 382 584,37 zł, w tym 161 209,00 zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.