Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowa kadencja Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce

Nowa kadencja Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce

We wrześniu 2023 r. Opat Prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cystersów powołał nowych członków na kolejną kadencję Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Historia Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów sięga już dwudziestu lat, kiedy 20 września 2003 roku w Pelpinie doszło do jej utworzenia.

Zadania, które postawiono przed członkami rady to szerokie wsparcie i opiniowanie działań, które wpływają na promocję Szlaku Cysterskiego w Polsce, europejskie dziedzictwo kulturowe Cystersów, prezentację dorobku duchowego i materialnego „szarych mnichów” oraz lokalne inicjatywy gmin cysterskich. W skład Rady wchodzą duchowni, naukowcy, samorządowcy oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz Szlaku Cysterskiego.

W dwudziestolecie powstania Rady Koordynacyjnej Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów O. Eugeniusz Augustyn powołał nowych przedstawicieli do Rady i potwierdził nominacje na członka Rady wręczeniem dekretów nominacyjnych.

Z obszaru naszej gminy do składu Rady powołany został Sebastian Staniszewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. W pracach poprzedniej rady uczestniczył niejako z urzędu jako przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Jest to już kolejna kadencja w tym szacownym gronie.

Cieszy fakt, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich posiada obecnie w Radzie Szlaku Cysterskiego przy O. Opacie Prezesie Polskiej kongregacji Cystersów szerokie grono reprezentantów. Są to:

Aneta Kołuda, wójt gminy Bierzwnik (woj. Zachodniopomorskie), obecna przewodnicząca OSGC,                  

Jerzy Bakiewicz, były wójt gminy Bierzwnik (woj. Zachodniopomorskie), pierwszy przewodniczący OSGC w latach 2006-2010,

– Rita Serafin, była burmistrz Kuźni Raciborskiej (woj. Śląskie), przewodnicząca OSGC w latach 2010-2014,

Sebastian Staniszewski, z-ca burmistrza Wąchocka (woj. Świętokrzyskie), przewodniczący OSGC w latach 2014-2018,

Teresa Świercz– członek honorowy OSGC.