Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Nowa perspektywa – nowe możliwości”. Spotkanie dla Pracodawców

„Nowa perspektywa – nowe możliwości”. Spotkanie dla Pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna nowy cykl spotkań: „Nowa perspektywa – nowe możliwości” , promujących projekty w obszarze rynku pracy w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Tematyka wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane zostaną różne możliwości pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz tzw. „ubogim pracującym”, a także złożenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem.

Spotkanie dla pracodawców z terenu Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej Góry, która jest współorganizatorem wydarzenia odbędzie się 7 września 2023 r., godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3.

Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@wokollysejgory.pl

Informacje dostępne pod nr telefonu: 41 26 08 153.