Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowe drzewa w Gminie Wąchock

Nowe drzewa w Gminie Wąchock

Gmina Wąchock wzięła udział w projekcie: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr 94/ROW/2020 zawartej 14 października 2020 r. W ramach tego projektu na terenie naszej gminy zostały posadzone nowe drzewa i krzewy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 2452/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. głównym celem projektu jest promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności.

Ponadto Realizacja „Projektu nasadzeń drzew miododajnych” pozwoli na realizację następujących celów:

1. Zwiększenie ilości i jakość żywności ekologicznej produkowanej w województwie świętokrzyskim;

2. Ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności obszarów wiejskich;

3. Poprawę jakości życia poprzez zwiększenie powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców obszarów wiejskich;

4. Zwiększenie ilości pożytków pszczelich;

5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom degradacji środowiska wywołanych przez zmiany klimatyczne;

6. Promocję walorów ekologicznych obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Nasadzeń dokonano w Wąchocku na terenach rekreacyjnych nad zalewem:
– drzew surmia – 5 szt. oraz krzewów gat. śnieguliczka biała – 5 szt.
– lipa wąskolistna/szerokolistna – 10 szt. i klon tatarski – 5 szt.

oraz w Wielkiej Wsi przy budynku Wiejskiego Domu Kultury
– irga błyszcząca – 20 szt.