Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowy budynek SZOZ w Wąchocku

Nowy budynek SZOZ w Wąchocku

Nowy budynek SZOZ w Wąchocku

Budynek obecnego ośrodka zdrowia w Wąchocku jest podobny do siedziby urzędu. Stary, niefunkcjonalny, bez windy i przyzwoitych warunków do obsługi Klientów. Dlatego już jakiś czas temu zapadła decyzja o budowie nowego budynku – nowoczesnego i przystosowanego do specjalnych potrzeb pacjentów.

Planowany kilka lat temu kapitalny remont oraz rozbudowa istniejącego budynku ośrodka zdrowia w Wąchocku zostały zarzucone ze względu na koszt i ograniczenia wynikające ze stanu pierwotnego. Na niekorzyść tego przedsięwzięcia przemawiał również fakt, że remont budynku musiałby być przeprowadzony przy całkowitym jego zamknięciu na okres około roku, co było i jest niemożliwe z wynikającego w takiej sytuacji braku dostępu do leczenia dla Mieszkańców gminy.

Budowa nowego ośrodka zdrowia jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania Mieszkańców. Parterowy, przystosowany dla niepełnosprawnych i osób starszych budynek posiada także wydzieloną część, np. na potrzeby rehabilitacji. W budynku będą świadczone usługi zdrowotne dla dorosłych i dzieci.

Pełna nazwa zadania brzmi: „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych”. Umowę z wykonawcą, firmą „Czarbud – usługi remontowo budowlane” z Radomia podpisano w listopadzie 2021 roku. Wartość umowy wykonawczej pierwotnie opiewała na kwotę 3 670 887,36 zł. Całość inwestycji w latach 2021-2022, podliczając koszty dokumentacji projektowej, prace dodatkowe oraz mediacje pozasądowezamknęła się kwotą 4 470 292,29 zł.

Na cel budowy nowego ośrodka zdrowia Gmina Wąchock uzyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln zł. Dodatkowo, dzięki aktywnej postawie mieszkańców nasza Gmina wygrała rządowy konkurs „Rosnąca odporność” i otrzymała w nagrodę w wysokości 1 mln złotych, która w całości została przeznaczona na tą inwestycję, co znacząco zmniejszyło zaplanowany na ten cel kredyt.

Zagospodarowany został cały teren działki po dawnym kółku rolniczym przy ulicy Błonie. Rozebrane zostały stare budynki, teren został podniesiony i wyrównany. Powstała droga dojazdowa, parkingi, oświetlenie zewnętrzne, budynek garażowy, ogrodzenie działki, miejsce pod zewnętrzny agregat, altanka na śmieci oraz funkcjonalna i ciesząca oko zieleń.

Na początku marca tego roku budynek przeszedł odbiór techniczny. W ostatnich czasie nadzór budowlany dopuścił budynek do użytkowania, PGE wykonało przyłącze elektryczne prowadząc linie od ul. Starachowickiej. W kwietniu zamontowany zostanie licznik elektryczny. Równolegle trwają prace nad przyłączem internetowym, telefonicznym oraz wyposażeniem budynku w niezbędne meble i akcesoria. Budynek zostanie również przekazany Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, który rozpocznie przeprowadzkę. Liczymy, że najpóźniej od wakacji pierwsi pacjenci pojawią się nowym ośrodku zdrowia.

W ostatnim czasie opinię publiczną elektryzuje temat skarg na dyrektor jednostki. Informujemy, że zgodnie z przepisami skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych rozpatruje Komisja Skarg i Wniosków, która przedstawia wypracowane stanowisko do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Na obecnym etapie komisje rozpoczęła analizę dokumentów, przesłuchuje wnioskodawców skargi i uzyskuje niezbędne do podjęcia decyzji informacje i wyjaśnienia. Na podstawie efektów prac komisji i decyzji Rady Miejskiej pracodawca, czyli Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podejmie ostateczne decyzje do dyrektora jednostki.