Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowy magistrat w Wąchocku?

Nowy magistrat w Wąchocku?

Nowy magistrat w Wąchocku?

Brak parkingu? Brak windy? Brak wentylacji? Niesprawne ogrzewanie? Brak miejsca na rozłożenie mapy większej niż A3? Brak miejsca dla pracowników, radnych i gości? Te i inne problemy pójdą w niepamięć, kiedy budowa nowego urzędu dojdzie do finału.

Od początku funkcjonowania samorządów wszyscy rządzący burmistrzowie i rady wspólnie zgadzali się, co do faktu, że budowa nowego urzędu powinna być jednym z ostatnich zadań z serii obiekty kubaturowe. W międzyczasie zostały wyremontowane wszystkie szkoły, domy kultury, biblioteki, strażnice OSP – wręcz część z nich ponownie wymaga już kolejnego, raczej mniejszego niż większego, remontu. Na terenie gminy powstały nowe obiekty – strażnica i świetlica w Wielkiej Wsi i ośrodek zdrowia w Wąchocku. Nowe urzędy powstały w Mircu i Brodach, magistraty w Starachowicach i Pawłowie przeszły rozbudowy i gruntowne remonty.

A w wąchockim urzędzie czas stanął – ostatni remont miał miejsce na początku XXI wieku. Poprawie sytuacji nie służyły również realizacje innych, bardziej priorytetowych zadań, które pochłaniały wolne środki. Dotychczas nigdy nie było programów dofinansowań do budowy nowych budynków dla administracji – można było zrealizować termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła. W przypadku wąchockiego urzędu te możliwości nie rozwiązywały braku miejsc do pracy, lokalizacji, zgodnej z przepisami toalety i pokoju socjalnego czy braku parkingu dla gości i pracowników.

W ubiegłym roku pojawiła się możliwość aplikowania o dofinansowanie do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w punkcie – inne zadania. Jak się okazało był to strzał w przysłowiową „dziesiątkę”. Otrzymaliśmy 9 990 000 złotych przy zapewnieniu 1 110 000 zł środków własnych, czyli 10% środków własnych przy 90% dofinansowaniu.

Oczywiście forma tego programu ma swoje minusy. Ze względu na ograniczony termin urząd zostanie wybudowany w formule Projektuj i Buduj. Musieliśmy na etapie składania wniosku wskazać lokalizację, która jest naszą własnością. Siłą rzeczy analizowaliśmy, więc miejsca, co, do których nie było wątpliwości własnościowych. Wśród potencjalnych lokalizacji znalazły się działki: przy ul. Szydłowieckiej (zarzucona ze względu na odległość od centrum, kwestie terenowe oraz trudności z rozbudową ul. Torowej i Szydłowieckiej o chodnik czy ścieżkę rowerową), po obecnym ośrodku zdrowia (wg koncepcji wymagała dokupienia dwóch sąsiadujących działek), przy ul. Kolejowej (nieudane negocjacje z sąsiadami w sprawie wykupu sąsiadujących działek), budowa urzędu w miejscu Poczty Polskiej i MGOPS po uprzedniej rozbiórce tego budynku (znaczące koszty rozbiórki i warunki konserwatorskie).

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na lokalizacje na gminnej działce przy ul. Błonie za pomnikiem sołtysa. To miejsce spełnia warunki gminnej własności, bliskości do centrum, nie ponosimy kosztów rozbiórek istniejących budynków, działka znajduje się poza zarządem konserwatora zabytków oraz poza obszarem zalewania podczas powodzi, są przy niej parkingi, które w godzinach pracy urzędu są prawie niewykorzystane.

Spośród przedstawionych koncepcji i wizualizacji została wybrana jedna, będąca swoistym połączeniem dwóch z trzech przedstawionych. Planowany budynek będzie nowoczesnym technologicznie obiektem, który będzie wpisywać się w tradycyjną linię zabudowy przy ul. Błonie. Zostaną wykorzystane technologie związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, powstanie stacja do ładowania samochodów elektrycznych – zgodnie z przepisami kolejne auto gminne będzie elektryczne. Rada Miejska oraz przewodniczący otrzymają godziwe warunki pracy, a pracownicy do swoje dyspozycji pokój socjalny. Mieszkańcy będą komfortowo i przy zachowaniu wymogów RODO obsługiwani w dwuosobowych pokojach o powierzchni do 20 m2.

Kontrowersje może budzić konieczność prowadzenia prac na terenach zrewitalizowanych. Śpieszymy jednak z wyjaśnieniami – rewitalizacja została ukończona w 2014 r., termin trwałości projektu minął 5 lat po ostatniej płatności. Przyglądając się mapie z naniesionym budynkiem okazuje się, że ingerencja w teren jest relatywnie niewielka. Usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami małej architektury dotyczyć będzie kilku ławek z koszami, paru lamp i paruset metrów kwadratowych kostki na końcu placu. Tradycyjnie przestawiony zostanie również pomnik sołtysa, tym razem powędruje w miejsce, gdzie znajduje się dół do robienia zdjęć do pasa.

Aktualny postęp działań to analiza dokumentów przed podpisaniem umowy na zaprojektowanie i wybudowanie urzędu. Złożone zostały dwie oferty, na 10 770 000 zł oraz na 11 111 321,49 zł. Obydwie są w zasięgu możliwości naszej gminy. Jeśli dojdzie do podpisania umowy, w 2023 będą miały miejsce prace projektowe i uzgodnienia z gestorami. Pierwsza łopata powinna być wbita w przyszłym roku. Termin realizacji to 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, więc oddanie budynku do użytkowania powinno mieć miejsce przed wakacjami 2026 r.