Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„O białych braciach, co zamknęli Wąchock w romańskiej ozdobie”, czyli poczytaj o Wąchocku

Taki artykuł ukazał się w kwartalniku „Turysta” – czasopiśmie turystyczno-krajoznawczym.