Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

O końcu pierwszego etapu prac nad zalewem i o ratowaniu ryb

O końcu pierwszego etapu prac nad zalewem i o ratowaniu ryb

Z wielką radością informujemy o zbliżającym się końcu pierwszego etapu działań nad wąchockim zalewem. Modernizacja jazu dobiega końca, a woda w naszym zalewie powoli jest spiętrzana, by przywrócić jej poprzedni poziom.

Stan zabytkowego jazu wymagał zmodernizowania i uszczelnienia ze względu na jego wiek i system podnoszenia śluz, który w przypadku szybkich zmian poziomu wody w Kamiennej był niewystarczająco wydajny. Wygląd jazu ze względu na wymogi konserwatorskie nie uległ zmianie, ale poprawiły się jego walory techniczne, będzie bardziej funkcjonalny i nowoczesny przy zachowaniu obecnej formy.

Lada dzień zostanie przywrócony ruch pieszy i rowerowy dookoła zalewu.

W kolejnych etapach prac nad wąchockim zalewem zostanie skablowana i zniknie z widoku linia średniego napięcia, która koliduje z przebiegiem ścieżki rowerowej. Po południowej stronie zbiornika powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa wzdłuż linii brzegowej oraz pojawią się szykany utrudniające nielegalny wjazd na ścieżki. Nowym elementem komunikacyjnym będzie łącznik pieszo-rowerowy od ulicy Dworcowej do istniejącej promenady, który pozwoli na komunikację dla mieszkańców i przyjezdnych. Przejście z okolic dworca PKP stworzy w przyszłości możliwości rewitalizacji ulicy Dworcowej, poprawy jej oświetlenia, lepszego utrzymania i nowe możliwości dla budynku starego dworca PKP.

Prace przy jazie wymagały zmniejszenia poziomu wody w wąchockim zbiorniku, przez co opadła również woda w pobliskim „oczku”. I tu duże brawa dla młodych społeczników z Wąchocka, którzy przy wsparciu starszych kolegów i członków Społecznej Straży Rybackiej okręgu kieleckiego, z Kolejowego koła nr 42 ze Skarżyska-Kamiennej zainicjowali akcję przenoszenia ryb z „oczka” do zalewu. Cała akcja trwała kilka dni, a przez ten czas przeniesiono i uratowano kilkaset kilogramów ryb.

Za swój trud i zaangażowanie młodzież została doceniona i na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku, Adrian Malinowski wręczyli młodym społecznikom skrzynki ze przyborami wędkarskimi. Podarunki zasponsorowała Gmina Wąchock oraz Adrian Malinowski.

Zdjęcia z odłowu ryb: FB/Krzysztof Komisarczyk