Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

O szkodliwości wypalania traw…

O szkodliwości wypalania traw…

strażacy gaszący palące się trawy
mł. asp. Łukasz Rutkowski, Państwowa Straż Pożarna

Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych powodują ogromne straty. W środowisku przyrodniczym niszczą bezpowrotnie habitaty, w męczarniach giną zwierzęta oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Należy przypomnieć, że ustawa o ochronie przyrody nakłada sankcje karne na osoby, które dopuszczają się takiego bezprawnego działania w wysokości kilkuset złotowymi mandatami – może to wciąż za mało?

Każdy pożar powoduje nieodwracalne straty: ekologiczne, materialne lub społeczne. Edukować należy także dzieci, które czasami dla zabawy podpalają trawy nawet blisko swoich domów. Wypalanie traw od dłuższego czasu jest plagą. Wystarczy kilka cieplejszych suchych dni i wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach i nieużytkach rolnych.

Błędne przekonanie o tym, że wypalanie traw powoduje szybszy wzrost roślinności i pomaga użyźnić glebę wciąż jest bardzo popularne. Pożary traw sieją spustoszenie w środowisku naturalnym, często przenoszą się również na lasy czy zabudowania i zagrażają ludziom. Za ten mit najwięcej płacą ludzie, którzy umierają w pożarach lub tracą swoje mienie w wyniku rozprzestrzenienia się ognia z suchej trawy na zabudowania. Przy wiejącym wietrze pożar trawy rozprzestrzenia się  prędkością 20 km/h – żaden człowiek nie jest w stanie na dłuższym dystansie utrzymać takiej prędkości.

Każdy pożar powoduje nieodwracalne straty: ekologiczne, materialne lub społeczne. Edukować należy także dzieci, które czasami dla zabawy podpalają trawy nawet blisko swoich domów. Wypalanie traw od dłuższego czasu jest plagą. Wystarczy kilka cieplejszych suchych dni i wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach i nieużytkach rolnych.

Skutki wypalania traw:

  • Pożary: Wypalanie traw często wymyka się spod kontroli i prowadzi do pożarów, które mogą zniszczyć lasy, pola uprawne i domy.
  • Zanieczyszczenie powietrza: Dym z wypalanych traw zawiera szkodliwe substancje, takie jak tlenek węgla, pyły zawieszone i rakotwórcze dioksyny.
  • Zniszczenie ekosystemów: Wypalanie traw niszczy siedliska zwierząt i roślin, zaburza równowagę ekologiczną i przyczynia się do utraty bioróżnorodności.
  • Problemy zdrowotne: Dym z wypalanych traw może powodować problemy zdrowotne, takie jak choroby układu oddechowego, alergie i podrażnienia oczu.

Alternatywne metody usuwania traw:

Zamiast wypalania traw, można stosować alternatywne metody usuwania ich, takie jak:

  • Koszenie: Regularne koszenie traw zapobiega ich nadmiernemu porostowi i zmniejsza ryzyko pożarów.
  • Mulczowanie: Mulczowanie polega na rozdrabnianiu skoszonej trawy i pozostawianiu jej na trawniku jako naturalnego nawozu.
  • Kompostowanie: Skoszoną trawę można kompostować i wykorzystać jako nawóz w ogrodzie.