Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obchody 82. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego

Tradycją jest, że co roku 27 września w Wąchocku, odbywają się obchody rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz tajnego harcerstwa Szarych Szeregów.

Przy Panteonie Polskiego Państwa Podziemnego w Wąchocku na terenie opactwa oo. cystersów zapalono znicze, by następnie udać się na polanę zwaną „Siną Wodą”, gdzie znajduję się kaplica św. Jacka. Kaplica ta została ufundowana w roku 1821 przez Jacentego i Agnieszkę Siewierskich i w tym właśnie miejscu zebrały się osoby pragnące uczcić pamięć o powstaniu Podziemnego Państwa Polskiego.

W imieniu organizatorów, czyli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Starachowicach i Wąchocku zgromadzonych gości przywitała harcmistrz Anna Skibińska. Zaznaczyła jak ważne są te spotkania i oddawanie hołdu oraz modlitwy za żołnierzy, za twórców Polskiego Państwa Podziemnego, za działaczy struktur konspiracyjnych, ale także za harcerzy Szarych Szeregów. Wielu z nich oddało życie uczestnicząc w wielu bohaterskich akcjach.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku Jarosław Samela. Na polanie tego dnia spotkali się: Poczty Sztandarowe na czele z sztandarem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt, kombatanci – żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, porucznik Marianna Fudala, pseudonim „Zuzia”- jedna z ostatnich żyjących łączniczek zgrupowania „Ponurego”, kapłani – ksiądz dziekan Sławomir Rak oraz przeor klasztoru Cystersów w Wąchocku ojciec Fabian, przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej: prezes okręgu kieleckiego Alina Szwach, Prezes Rady Kombatantów Starostwa Powiatowego Kazimierz Dziekoński (Prezes Leszek Nowak oraz Prezes Adam Kowalik niestety nie dotarli na uroczystość), członkowie koła ze Skarżyska, władze samorządowe, Zarząd Powiatu reprezentowany przez Bożenę Wronę oraz Michała Gutowskiego, wiceburmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski, Radni ze Starachowice oraz Wąchocka, służby mundurowe, żołnierze Wojska Polskiego, mjr Zygmunt Andrejas, przedstawiciele leśników oraz policji, młodzież szkolna wraz z opiekunami, harcerze na czele z komendantką Hufca Starachowice druhną harcmistrz Dorotą Chyczewską, 115 Drużyna Harcerska z Wielkiej Wsi z druhną Katarzyną Dulębą, 38 Drużyna Harcerska ze Starachowic, 13 Drużyna Harcerska na czele z druhną Renatą Krawiec, klasa Mundurowa ZDZ ze Starachowic, Marek Samsonowski oraz mieszkańcy Starachowic, Wąchocka, okolic i innych miejscowości.

Po mszy świętej, krótkiej gawędzie harcerskiej skierowanej do młodych ludzi nt. Polskiego Państwa Podziemnego odczytanej przez harcmistrz Annę Skibińską i przemówieniach złożono znicze i kwiaty pod tablicą pamięci.