Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obowiązek odśnieżania dachów

W związku z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest:
– utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym,
– zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom przebywającym wewnątrz obiektu, jak i przechodniom.

Nadmiar śniegu na dachu może spowodować jego zawalenie.

Śnieg i lód na krawędzi dachu mogą zagrażać przechodniom. Sople i nawisy lodowe tworzą się na rynnach i pasie przyrynnowym, najczęściej bezpośrednio nad przechodniami. Bardzo ważne jest zabezpieczenie miejsca przed rozpoczęciem prac oraz kierowanie ruchem pieszych w pobliżu.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych, jeżeli to możliwe, należy usuwać sople korzystając z podnośnika koszowego. Sople z dachu można też zbijać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ponieważ grozi to uszkodzeniem rynien, a spadające sople mogą zranić przechodniów i uszkodzić znajdujące się w pobliżu samochody.

Ochrona indywidualna i zbiorowa


Z punktu widzenia przepisów wyróżniamy dwa rodzaje dachów:
– dachy płaskie o nachyleniu mniejszym niż 20 %,
– dachy strome o nachyleniu większym niż 20 %.

Na dachach płaskich pracownicy powinni zabezpieczyć się przed upadkiem szczególnie przy:
– krawędzi dachu,
– otworach w dachu,
– miejscu, gdzie dach jest osłabiony,
– niezabezpieczonych świetlikach i klapach dymowych
– innych miejscach grożących upadkiem.