Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obowiązkowa skrzynka pocztowa

Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego ma obowiązek posiadania pocztowej skrzynki oddawczej. Wynika to z ustawy z 23 listopada 2012 r. o prawie pocztowym:
Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust.5.

Co to oznacza w praktyce?
W budynkach jednorodzinnych skrzynka oddawcza powinna być umieszczona na ogrodzeniu działki, przy bramie lub furtce, przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w tej jego części, która jest ogólnie dostępna. W budynkach wielorodzinnych powinna być umieszczona skrzynka oddawcza, która odpowiada ilości lokali mieszkalnych. Skrzynka ta powinna być również umieszczona w ogólnodostępnej części tej nieruchomości. Brak takiej skrzynki może słono kosztować. Kara za niespełnienie obowiązku wynieść od 50 zł do 10 000 zł.

Skąd zainteresowanie dotyczące braku skrzynek?

Dzięki posiadaniu skrzynki możemy nie martwić się, że zwykła korespondencja trafia w płot, pod drzwi lub do sąsiada. Dzięki usłudze R-nie awizuj, również przesyłki rejestrowane bez potwierdzenia odbioru mogą trafić do skrzynki bez absorbowania Twojego czasu. Jednocześnie, w dobie pandemii koronowirusa posiadanie skrzynki oddawczej może zminimalizować kontakty z osobami trzecimi, a sama skrzynka może pełnić dla przesyłek rolę miejsca na kwarantannę.
Warto również przypomnieć, że Sejm, w związku z epidemią koronawirusa, przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich.  Aby każdy wyborca mógł mieć dostarczoną przesyłkę z pakietem wyborczym, każdy powinien mieć skrzynkę pocztową.
Przypominamy, że pierwsza tura wyborów odbyć się ma 10 maja br.,
a druga już 24 maja.

Skrzynkę oddawczą możesz min kupić w placówce pocztowej lub zamówić u swojego listonosza.