Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Od dziś obowiązkowe zakrywanie nosa i ust

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dziś, tj. 16 kwietnia do odwołania obowiązkowo należy zakryć usta i nos, kiedy przebywamy w przestrzeni publicznej. Do zasłonięcia tych części twarzy należy użyć szalika, chusty lub maseczki. Przebywając:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
– w miejscach ogólnodostępnych (drogi, place, ulice),
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, czyli np. w: urzędach, sądach, instytucjach oświatowych, kościołach, opiece zdrowotnej i społecznej, bankach, sklepach czy punktach gastronomicznych,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– podczas ruchu pieszego
należy zasłonić usta i nos.

Nakaz ten nie dotyczy sytuacji:
– kiedy samochodem porusza się jedna osoba lub jedna osoba z dzieckiem do lat 4,
– dzieci do lat czterech,
– osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności,
– osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w biurach, zakładach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów,
– kierowcy środków publicznego transportu, jeśli nie mają styczności z innymi osobami,
– duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa wprowadzony został do odwołania, a za brak spełnienia tego wymogu można zostać ukaranym mandatem w wysokości 500 zł.

Wiele osób używa w tym celu maseczek zarówno jednorazowych, jak i wielorazowego użytku (sprawdź jak je prawidłowo zakładać i zdejmować). Pamiętajmy także o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób w miejscach publicznych, czyli 2 metrów, a także o częstym myciu rąk oraz unikaniu dotykania okolic oczu, ust i nosa.