Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock – budowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zawiadamia, że na wniosek firmy Dąb Nieruchomości sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Starachowicach przy ul. Wysokiej 5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 0580T. Długość drogi wynieść ma 155 m.

Strony zainteresowane powyższą inwestycją celu publicznego, mogą w ciągu 14 dni od dnia zakończenia publikacji niniejszego obwieszczenia, zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pokój nr 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia. Po wspomnianym terminie sprawa dotycząca budowy ww. drogi zostanie rozpatrzona według dokumentacji, która do tego czasu została zgromadzona.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela