Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Starosty Starachowickiego

Obwieszczenie Starosty Starachowickiego

Starosta Starachowicki zawiadamia, że na żądanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Starachowickiego, w imieniu którego występuje Pan Beniamin Szymczyk ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce, dnia 28 czerwca 2023 r. (uzupełnione dnia 14.07.2023 r.)zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Mostki-Parszów na ul. Kamieniczki w m. Parszów”.