Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 38 pkt 4 lit. m i art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.) oraz art. 10 § 1
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
zawiadamiam
że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu do tut. organu:
22.09.2022 r.), działającej przez pełnomocnika, uzupełnionego w dniu 24.10.2022 r., dotyczącego
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą relacji Lubienia – Parszów”, inwestycja obejmuje nieruchomości lub ich części
położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
numerami działek:
jedn. ewid. 261105_4 Wąchock Miasto, obr. 0001 M. Wąchock:
821, 820, 817, 816, 815, 812, 811/1, 810, 806/1, 872, 873, 874, 876/1, 881, 887, 886, 885, 884, 722,
720, 719, 718/1, 718/2, 714/1, 713/1, 712, 711, 710/1, 709, 708/1, 707, 706, 689/1, 4839, 688/6,
668, 602/1, 585, 583, 565, 500/1, 461/3, 460/2, 459, 458, 457, 456, 455, 453, 451/2, 451/3, 449,
448, 447, 446, 443, 440, 437, 435, 4767, 4735, 430, 427, 426/1, 425, 424, 417, 416, 418, 267,
261/5, 260, 26, 142, 144/1, 144/2, 147, 268, 143, 145, 146, 1239/7, 2176, 2153/1, 1279/1, 2240/1,
2212/2, 2210/5, 2210/6, 4749/3, 1451/3, 1650/2, 5014, 1647/3, 1646/2, 1645/2, 1644/2, 1643/2,
5013/2, 5012/2, 5011/2, 5034/2, 5010/2, 5009/2, 5008/2, 5007/2, 5006/2, 5003/2, 1630/1,1629/2,
1665, 1664, 1663, 1661, 1660,1659/3, 1673, 1731, 1730, 1729, 1725, 1721, 1720, 1716, 1718,
1717, 1712, 822, 819, 818, 883/1, 908, 882, 4833/1, 690/3, 589, 613/1, 603, 605, 606/1, 568/1, 566,
465/3, 463/2, 444, 441, 432, 429/2, 259, 261/3, 258, 257, 254, 253, 252, 250, 251, 238, 248, 249,
241, 239, 230, 229, 231, 228, 270, 217, 213, 183, 320/1, 140, 141, 2211/2, 1946, 1945, 1944,
1958/3, 1957/2, 1954/3, 1953/3, 1952/3, 1950/6, 1951/1, 1950/4, 1949/4, 1949/2, 1948/1, 1948/3,
1948/5, 1947, 5030, 5029/2, 5029/1, 5027/1, 5028/1, 5026, 5005/2, 5004/2, 1628/2, 1627/2, 1666,
1662/1, 1667, 1668, 1669,1670, 1732, 1728, 1727, 1726, 1724, 1723, 1722, 1719, 813, 814
jedn. ewid. 261105_5 Wąchock obszar wiejski, obr. 0008 Wielka Wieś:
630, 631, 628, 624, 625, 627, 637/2, 634, 619, 617/2, 617/1, 615, 613, 610/1, 608/2, 606/3, 604,
602, 600, 598, 596/4, 592/2, 590, 589, 584, 581, 580, 505, 496/5, 495/1, 493, 490, 488, 483/1, 481,
479/1, 477/2, 473/2, 471, 469, 467, 465, 463, 461, 458, 456, 454/2, 549/2, 452/2, 448, 446/3, 444,
442, 440, 1392, 1332, 369, 367, 361/1, 359/1, 357/2, 355/1, 355/2, 353, 351/2, 351/1, 350/1, 348,
345, 341, 335/1, 333, 331, 329, 326, 324/1, 322, 318, 312, 310, 308,195, 192/2, 189/2, 177, 174,
171, 168/2, 160, 157, 154, 151, 143, 140, 137, 134, 131, 127, 122, 119, 112, 107/3, 104/4, 101/2,
1336, 1345, 1344, 74, 578, 576, 573, 569, 567, 565, 551/1, 548, 544, 542, 539/1, 539/2, 537, 535,
533, 531, 529, 522, 519, 517, 509, 507, 439, 437/2, 432, 430, 428/1, 424/1, 422/1, 420/1, 416/1,2
414/1, 410/1, 408/1, 1409, 400, 1325, 396, 394, 393, 390/1, 386/1, 1388, 1393, 306, 296, 294, 292,
290, 288, 286, 284/2, 282, 270, 268/2, 265/1, 256, 243, 240, 235, 232, 229, 210, 207, 201, 198, 71,
68, 65, 1354, 1401, 1402, 38/3, 30/1, 18/4, 16/2, 13/2, 10, 8/2, 8/3, 6, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/3, 626,
646, 644/1, 642/1, 571, 559/1, 554/1, 546, 521, 515, 513, 511, 503, 496/4, 491, 477/1, 475/1, 434,
1333, 426/1, 418/1, 412/1, 406/1, 404, 402, 371, 365, 363/1, 304/1, 302/1, 301/5, 301/4, 279/1, 275,
262/1, 259/1, 253, 249, 226/1, 1367, 204, 186, 183, 180, 168/1, 163, 20/8, 148, 115, 44, 41, 13/1,
1410/19, 1410/17, 1410/18, 15/4, 733/34, 733/27
jedn. ewid. 261004_2 Skarżysko Kościelne, obr. 0001 Majków:
158/1200, 161/1201, 161/1202, 162/1202, 831/3, 830/3, 829/3, 827/2, 677/2, 760, 762, 763, 764,
765, 159/1202, 159/1201, 832/3, 828/3, 830/1, 828/2, 758, 759, 761
jedn. ewid. 261105_5 Wąchock obszar wiejski, obr. 0004 Parszów:
1223/3, 1807/3, 1214/1, 1215/5, 1213/3, 1212/2, 1211/1, 1174/1, 1169/1, 1168/3, 1166/3, 1164/3,
1162/3, 1160/3, 1158/3, 1156/3,1154/3, 1152/3, 1150/3, 1148/3, 1142/4, 1138/4, 1136/3, 1134/5,
1132/3, 1116/3, 1114/3, 1112/3, 1108/10, 1108/7, 1105/3, 1103/3, 1101/3, 1099/3, 1088/3, 1086/1,
1086/3, 1084/3, 1076/3, 832/2, 801, 795/1, 792, 791, 790, 989/1, 991/1, 991/5, 989/4, 989/5, 995/3,
991/3, 995/1, 991/4, 995/2, 997/2, 1001/9, 176, 265/2, 265/1, 197/1, 195/1, 193/1, 195/2, 193/2,
189/2, 186/2, 184/2, 182/2, 178/2, 174/12, 174/13, 308, 303/1, 302/4, 302/3, 302/10, 302/11,
302/12, 302/7, 302/8, 302/9, 302/6, 1235/3, 1224/32, 1224/29, 1224/26, 1224/23, 1224/18, 1224/15,
1224/12, 1806/4, 1210/1, 1195/3, 1199/1, 1195/2, 1195/5, 1195/4, 1198/1, 1197/1, 1194/2, 1194/1,
1192/2, 1192/1, 1196/5, 1191/2, 1191/1, 1190/1, 1190/2, 1196/3, 1189/2, 1189/1, 1184/1, 1183/1,
1182/1, 1181/1, 1180/1, 1179/1, 1178/1, 1177/1, 1176/1, 1176/3, 1177/3, 1178/3, 1179/3, 1180/3,
1181/3, 1182/3, 1183/3, 1174/3, 1169/3, 1130/3, 1128/3, 1126/3, 1124/3, 1120/2, 1118/3, 1110/3,
1097/3, 1094/3, 1092/3, 1090/3, 1082/3, 1080/3, 1078/3, 804/2, 803/2, 802, 800, 793, 1074/3,
1072/3, 1069/3, 1067/3, 1065/3, 1058/4, 1055/3, 1052/3, 1050/3, 1048/3, 1046/3, 1044/3, 1040/3,
1038/3, 1036/3, 1034/4, 1032/5, 1029/6, 1027/6, 1025/4, 1023/3, 1021/3, 1019/3, 1013/2, 1011/3,
1009/3, 1007/3, 1005/3, 1003/3, 1001/19, 999/3, 997/3, 658/4, 989/2, 997/1, 999/2, 1001/18,
1001/2, 987/3, 985/3, 983/3, 981/4, 977/3, 975/3, 973/3, 971/3, 967/4, 965/4, 962/4, 960/3, 958/3,
956/3, 954/3, 952/3, 950/3, 947/3, 945/3, 943/3, 941/3, 939/3, 937/3, 935/3, 933/3, 929/3, 925/7,
922/5, 920/3, 917/3, 914/3, 911/3, 909/3, 907/3, 905/3, 903/3, 901/3, 899/3, 897/4, 895/4, 893/4,
891/4, 889/4, 887/4, 881/3, 880/3, 878/3, 876/3, 874/3, 872/3, 868/3, 549/12, 549/5, 549/9, 263/3,
539, 201/1, 201/2, 266, 200/1, 200/2, 197/2, 191/2, 180/2, 174/11, 288.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 05.12.2022 r. Inwestor dokonał korekty wniosku, wyłączając
z zakresu wniosku następujące działki ewidencyjne:
258, 257, 254, 253, 252, 250, 251, 238, 248, 249, 241, 239, 230, 229, 231, 228, 270, 217, 213, 183,
320/1, 1946, 1945, 1944, 1952/3, 1950/6, 1951/1, 1950/4, 1949/4, 1949/2, 1948/1, 1948/3, 1948/5,
1947, 5030, 5029/2, 5029/1, 5027/1, 5028/1, 5026, obręb: 0001 M. Wąchock, jednostka ewid.
261105_4 Wąchock Miasto.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wąchock,
Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.3
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania
mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag
w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3,
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, w pokoju 724 (bud. A, p. VII), w godzinach od 7.30 do
15.30, w terminie trzech dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.
Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania
administracyjnego znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/