Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836)
oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, z dnia
05.05.2022 r., znak: TJ-291.0666.MJ.JK.2022, uzupełniony w dniu 06.06.2022 r. pismem z dnia 03.06.2022 r.,
znak: TJ-330.0666.MJ.JK.2022, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne.

Treść całego obwieszczenie w załączniku:

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego