Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwodnica Wąchocka – umowa z wykonawcą podpisana

Odcinek obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 jest inwestycją, której koncepcja i pierwsze wizualizacje powstały już w 2007 r. Jej budowa była przewidziana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Odcinek wąchocki był na liście głównej, lecz został z niej wykreślony.

Początkowo proces inwestycyjny szedł bardzo sprawnie. Konsultacje społeczne, projektowanie, decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę zajęły raptem trzy lata. Jednak po wielkim krachu na placach budów autostrad w latach 2010-2011 inwestycja została przesunięta w czasie na dłuuugie lata, pomimo tego, że posiadała wszelkie zgody na budowę, kielecki oddział GDDKiA przygotował grunty pod budowę, dokonano wyburzeń, ogłoszono przetarg na budowę.

Sławetne zejście z budowy autostrady A2 chińskiego konsorcjum Covec zmusiło GDDKIA do rozpisania nowych przetargów oraz podpisania nowych i droższych umów – nowi wykonawcy oczekiwali za swoje prace znacząco wyższych stawek. Zmusiło to rządzących do przesunięć finansowych i w efekcie do wykreślenia lub przesunięcia wielu mniejszych projektów. Aktualizacja listy projektów w sierpniu 2011 roku dotknęła również obwodnicę Wąchocka, którą przesunięto na pozycję rezerwową z wyjaśnieniem, że projekt został przewidziany do realizacji po 2013 roku. lutym 2013 roku pozycję z obwodnicą Wąchocka usunięto całkowicie uzasadniając, że projekt nie posiada możliwości zapewnienia finansowania na pokrycie wkładu własnego w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego, co uniemożliwiającego realizację.

Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu sp. z o.o. 2007 r.

W kolejnym dokumencie – Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z listopada 2014 r. obwodnica Wąchocka znalazła się w grupie zadań warunkowych. Wieloletnie monity samorządowców gminnych i powiatowych, interpelacje posłów nie przynosiły oczekiwanych skutków. Dopiero prawie sześć lat później inwestycja znalazła się w rządowym Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Od tego czasu sprawy potoczyły się błyskawicznie. Podpisany w marcu przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycyjny pozwolił na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę dwujezdniowej, o wysokim standardzie, obwodnicy, wybór Wykonawcy i podpisanie umowy na realizację. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji obwodnicy Wąchocka odbyło się 15 czerwca, a 21 grudnia została podpisana umowa z firmą Strabag sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji to kwota blisko 283,7 mln.

Projekt przewiduje wybudowanie drogi o długości 11,7 km, która poprowadzona zostanie od granic Skarżyska-Kamiennej i Starachowic omijając Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu DK 42 ma zmniejszyć natężenie ruchu w mieście, gdzie dziennie przemieszcza się tędy prawie 10 tys. pojazdów. Obwodnica to projekt mający na celu zmniejszenie emisji hałasu i spalin, a także zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców i Turystów. Ale jest to również niezwykle ważny element sieci drogowej, który pozwoli na sprawną komunikację naszego powiatu i gminy z węzłem drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej. Miejmy nadzieję, że po rychłej realizacji wschodniej obwodnicy Wąchocka, zwanej również zachodnią obwodnicą Starachowic dojdzie do bezpośredniej komunikacji S7 ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach. Docelowo po realizacji północnej obwodnicy Starachowic dojdzie również do połączenia S7 z drogą krajową nr 9 .

Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu – 2007 r.

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi, czterech skrzyżowań oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych).  Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.  Zgodnie z umową wykonawca będzie miał maksymalnie 43 miesiące na zrealizowanie inwestycji z wyłączeniem 3-miesięcznych okresów zimowych w trakcie robót budowlanych. 

Największy i najdroższy w historii projekt inwestycyjny na terenie Gminy Wąchock staje się faktem. O jego wielkości i znaczeniu świadczy fakt, że nowa droga praktycznie przecina cały teren gminy z zachodu na wschód na pół, faktycznie dzieląc na dwie części Wielką Wieś oraz Rataje. Dwa pasy drogi w każdą stronę oraz drogi serwisowe będą barierą możliwą do pokonania tylko w wyznaczonych miejscach. Prawie 300 mln złotych przeznaczonych na tą inwestycję to ponad 10 całkowitych rocznych budżetów Gminy Wąchock.