Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ochotnicy z Wąchocka znów sprzątali las

Nasi ochotnicy po raz kolejny udali się w teren leśny, żeby zająć jego się sprzątaniem. Akcję zbierania śmieci powtórzyli 7 listopada br. a oczyszczone zostały: Wykus, Kaczka, Kropka, Barwinek oraz odcinek drogi Wąchock/Siekierno (leśnictwa: Bronkowice i Sieradowice).

Całej akcji wsparcia udzieliło nadleśnictwo Suchedniów, a wzięło w niej udział 12 strażaków wraz z czterema żonami oraz: nadleśniczy Piotr Fitas, inżynier nadzoru Karol Stefański, leśniczy Zbigniew Pastuszka i Marcin Klimczak, podleśniczy z Sieradowic Paweł Nowak oraz leśniczy z Kaczki Jacek Berus.

Zebrano 16 worków śmieci, a wśród nich znalazły się osłony z samochodów, opony, szkło, a nawet glazura po remoncie…