Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ochrona zwierząt w czasie mrozów

Ochrona zwierząt w czasie mrozów

pies oblepiony śniegiem
fot. pixabay

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach, w związku z występującymi bardzo niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi w postaci silnych mrozów, pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą „O ochronie zwierząt” z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) każdy właściciel lub posiadacz psa/kota musi zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe.

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego , umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się utrzymywania zwierząt na uwięzi krótszej niż 3 metry i dłużej niż 12 godzin.

Zabronione jest puszczenie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Osoba, która napotka porzuconego lub błąkającego się psa lub kota ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną, jeśli taka istnieje lub Policję.

Należy podkreślić, że:

  • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji ciała;
  • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota przez właściciela lub osobę, pod której opieką zwierzę pozostawało;
  • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych , które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

Zgodnie z art. punkt 2 Ustawy „O ochronie zwierząt” z dnia 21 sierpnia 1997 r. kwalifikowane jest jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do 5 lat.