Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Od dzisiaj obywatele Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL

Od dzisiaj w Urzędzie Stanu Cywilnego rozpoczęliśmy nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy pojawili się w Polsce po 24 lutego 2022r. W celu usprawnienia obsługi i uniknięcia kolejek sugerujemy wcześniejsze umówienie pod numerem telefonu 41 273 61 44 oraz wcześniejsze wypełnienie wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w wąchockim USC w wersji papierowej lub jako interaktywny wzór w języku polskim i ukraińskim oraz polskim i rosyjskim.

We wniosku podaje się m.in.:

  • datę wjazdu na terytorium Polski;
  • ukraiński numer ewidencyjny (o ile osoba posiada);
  • oznaczenie dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość;
  • w przypadku wniosku osoby małoletniej numery PESEL rodziców (o ile posiadają) oraz określenie relacji między dzieckiem a osobą sprawującą nad nim faktyczną opiekę (np. babcia, opiekun tymczasowy);
  • dane niezbędne do założenia Profilu Zaufanego;
  • oświadczenie co do wjechania do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy:
  • oświadczenie bycia małżonkiem obywatela Ukrainy i braku obywatelstwa ukraińskiego.

Przypominamy również o konieczności dołączenia do wniosku wydrukowanego zdjęcia w formacie dowodowym.

Ważnym elementem uzyskania PESEL jest pobranie odcisków palców wnioskodawcy.

Podczas składania wniosku, pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.