Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Odbiór i wywóz odpadów – informacja

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową informujemy, że harmonogramy wywozu odpadów oraz odbiór odpadów będą miały miejsce w drugiej dekadzie stycznia.

Wszystkie, wystawione zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, odpady będą od mieszkańców odebrane.

Harmonogramy wywozu odpadów zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzgodnieniu.