Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Odszedł Feliks Januchta…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Feliksa Januchty, długoletniego Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej i wiceprezesa Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Od lat związany  z ideą sołecką  był jednym z założycieli Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w roku 1994 z siedzibą w Wąchocku i konsekwentnie przyczyniał się do wzrostu znaczenia instytucji sołtysa na wsi i samorządności.

Przyjaciel Wąchocka,  z którym związany był przez ostatnie 25 lat.

Organizator Zjazdów Sołtysów i Krajowego Turnieju Sołtysów w Wąchocku,  inicjator i budowniczy Pomnika Polskiego Sołtysa, odsłoniętego w 2003 r., organizator konkursu „Sołtys Roku” woj. Świętokrzyskiego, pomysłodawca i twórca statuetki sołtysa.  

 Jego długoletnie działania społeczne to także m.in pełnione funkcje w przeszłości w swojej gminie.:

  • radny i członek Zarządu Gminy Miedziana Góra,  v-ce przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra,
  • sołtys – 2 kadencje,
  • przewodniczący telefonizacji Gminy Miedziana Góra,
  • współtwórca nazewnictwa ulic gminy Miedzian Góra,
  • prezes Gminnego Koła Sołtysów w Miedzianej Górze.

Miasto Wąchock odczuwa szczególnie efekty jego pozytywnych  działań.  Prezes Feliks Januchta był jednym z motorów organizacji tych imprez, z determinacją poszukiwał  sojuszników i sponsorów. Jednoczył samorządowców i sympatyków  sołtysów. Rozumiał funkcje społeczną sołtysa i cieszył się zaufaniem i uznaniem braci sołeckiej.

Żegnaj Prezesie, Przyjacielu, będzie nam Ciebie, Twojego optymizmu i zapału do pokonywania przeciwności bardzo brakować.

Odpoczywaj w pokoju!

Rodzinie zmarłego oraz wszystkim pogrążonym w smutku z powodu straty składamy wyrazy współczucia oraz najszczersze kondolencje.

Przewodniczący
Rady Miejskie w Wąchocku
Adrian Malinowski

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela