Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Odwiedzili parafialne cmentarze

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwester Rudzki, Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Malinowski oraz Burmistrz Jarosław Samela

Po zakończonej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 października br., delegacja w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Malinowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwester Rudzki, Burmistrz Jarosław Samela oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Staniszewski odwiedziła parafialne cmentarze w Majkowie i Wąchocku.

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych przedstawiciele władzy w Gminie Wąchock przybyli na cmentarze w Majkowie i Wąchocku, na których pochowano ciała zmarłych w ostatnim roku samorządowców. Na mogiłach Wójta i Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Mirosława Sety oraz wieloletniego samorządowca, byłego Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Mazurkiewicza zapalono symboliczne znicze.

Znicz zapalono również na grobie śp. Eustachego Kocika, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock oraz wieloletniego opata wąchockiego opactwa, wspominając jednocześnie całą wspólnotę cysterską, która nierozerwalnie związana jest z losami Wąchocka. Krótką modlitwą oraz zapalonym zniczem wspomniano tych, którzy odeszli.

Przypominamy, że zgodnie z obecnymi zaleceniami należy pamiętać o środkach ochrony osobistej, dystansie społecznym i rozłożeniu wizyt na grobach bliskich na kilka najbliższych dni.