Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Wąchocku

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego, który na rzece Kamiennej wynosi 190 cm, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Stan wody w chwili obecnej wynosi 206 cm.

W godzinach przedpołudniowych, dziś tj. 24 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku spotkał się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Podczas spotkania sztabowego rozważano ewentualne kroki, które mogą zostać podjęte w razie wystąpienia realnego zagrożenia powodzią.

W razie potrzeby Gmina może wystąpić do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby.

Od 2010 r. Gmina Wąchock jest w stałym kontakcie z zarządcami zbiorników Rejów w Skarżysku-Kamiennej, Suchedniowie oraz Pasternik w Starachowicach. Zrzuty wody są koordynowane, monitorowane.

Przygotowanych zostało kilka tysięcy worków na piasek, około 500 metrów rękawów przeciwpowodziowych, które pozwalają na zabezpieczenie terenów, posesji zagrożonych podtopieniami. 

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. W razie potrzeby zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zabezpieczania zagrożonych powodzią terenów.