Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ognisko? Oczywiście, że tak

Ognisko? Oczywiście, że tak

fot. pixabay

Jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko na własnej posesji, używajmy do tego tylko odpowiednio wysuszonego drewna (o wilgotności poniżej 20%), które będzie wydzielało minimalną ilość dymu do atmosfery (dym może być uciążliwy dla posiadaczy sąsiednich posesji). Pamiętajmy, że spalanie wszelkiego rodzaju odpadów, w tym odpadów zielonych (m.in. gałęzi, liści, trawy oraz innych pozostałości roślinnych) w ogniskach jest niedopuszczalne.

Lepiej też powstrzymać się od palenia ognisk w okresie znacznego zanieczyszczenia powietrza smogiem.

Ponadto musimy stosować się do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przyległych (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, m.in. nie wolno rozpalać ognia:

  • w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt. 5),
  • w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
  • w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu oraz w lasach, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk (§ 40 ust. 1),
  • w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej nie wolno składować poza budynkami materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 40 ust. 1 pkt. 6).